Alle rom som ikkje har vasstilførsel eller sluk er tørrom.