Me har kompetanse på måling utvendig. Før ein målar eit hus utvendig er det viktig med skikkeleg grunnarbeid; vask, skraping,  utbetring av skader, før ein til slutt målar. Vi beisar og oljar terrassar.