Saman finner me ut kva golvbelegg du ønskjer, og våre handverkarar legg belegget med høg kompetanse og nøyaktigheit. Me har utstyr og kunnskap til å legge belegg både i tørr-rom og våt-rom.