Den vanlegaste metoden for toppmembran på våtrom er smørjemembran over betong, direkte under flisene.
Ved bruk av smørjemembran krevst det fleire strøk med membran, og kvart strøk må turka før det neste vert påført.

Hafslo Målarservice har våtromssertifikat og er autoriserte til å leggja membran.